Hookif AB © 2007

 

News

• Nyheter »
2007-08-17 Välkommen till Hookif ABs nya website.

2009-01-01 Ny adress

 

 

 


Välkommen till Hookif AB

 

Hookif AB är ett konsultbolag som jobbar med management och consulting-frågor inom ekonomiområdet.

Huvudinriktningen på verksamheten är främst att erbjuda kvalificerad ekonomisk rådgivning och konsulttjänster till svenska företag och organisationer. Verksamheten kännetecknas av effektivitet och kvalitet och har starka drag av kund -och marknadsorientering.

Behöver Ert företag hjälp så ta kontakt med Hookif för en kostnadsfri genomgång av de frågor Ni har. Vi tar tillsammans fram en plan på hur arbetet kan fortskrida.

 


Hookif AB

Ymergatan 22B

753 25 Uppsala 

info@hookif.se